På opdagelse med Zone Detektoren

Tjek din bolig for stærke og potentielt usunde elektriske zoner skabt af el-apparater, lysstofrør, computer og musikudstyr. Menneskeskabt stråling er unaturligt for kroppen.

Zonedetektoren fra Shop7d.dkMed Elektromagnetisk zone detektor kan du let tjekke om du og disse ting er jordforbundne og mindst muligt skadelige. Vi taler om lavfrekvent stråling, EMF. Pennen har to typer indikation; lys og akustisk signal. Ved højfrekvent stråling såsom mobiltelefon, radar, mikroovn osv. kan du se på AntiSpy StrålingsDetektor.

Ud over 50 Hz stråling kan man med pennen registrere højere frekvenser som lysstof/fluorescerende lyskilder der flimrer med 100 Hz, hvilket gør lyskilden meget mere usund og afgiver større stråling/EMF end andre lyskilder. 

Pennen finder alle vekselspændingsfelter

De lavere frekvenser kan let aflades og uskadeliggøres med en jordforbindelse. Ud over 50 Hz stråling registrerer pennen lysstofrør og alle fluorescerende lyskilder der flimrer med både 50- og 100 Hz og det er noget der menes at gøre lyskilden meget mere usund. For den slags apparater kan man registrere en større stråling/EMF end ved almindelige lyskilder tilsluttet elnettet. 

Sådan hjælper pennen til mindre lavfrekvent stråling i hjemmet: For mange apparater kan det at vende stikproppen en gang, afgive langt mindre stråling. Test det med detektorpennen. Test dine forbedringer af det elektriske miljø i hjemmet. Test også gerne dine helbredsmæssige forbedringer med vores Sundhedstjek gadets.

Du kan købe zonedetektor pennen her.