Oplev AntiSpy Strålings Detektoren

Gå på opdagelse i din bolig og udendørs og find stærke og potentielt usunde elektriske zoner skabt af el-apparater, lysstofrør, computer og musikudstyr. Menneskeskabt stråling er unaturligt for kroppen.

AntiSpy detektor fra Shop7d.dkPrisbillig genial detektor der er intuitiv og let at bruge. Kan afsløre en overvågning, tracking eller stalking, og forebygge at man opholder sig i en unødig højfrekvent stråling. Gå på opdagelse i boligen og omgivelserne og find skjult kommunikation, stråling fra trådløse telefoner, mobilmaster, kraftig wi-fi, lækkende mikrobølgeovne og radar, walkie talkie, mobil og GPS trackere. Undgå ophold i de belastede zoner og afslør om du er udsat for overvågning.

Detektoren registrerer stort set al menneskeskabt teknologi der udsender stråling i det højfrekvente område

Supplerer shoppens lavfrekvens detektor; Elektromagnetisk zone detektor, der er god til registrering af de ting der kører på elnettet, og som kan elimineres med en jordforbindelse. Den højfrekvente stråling lader sig ikke så let eliminere, men man kan undgå den værste eksponering ved at kortlægge de stærke zoner i boligen, og så holde en vis afstand.

Du kan købe AntiSpy her.