» Så snart du ærer øjeblikket, opløses al ulykkelighed og kamp, og livet begynder at flyde med glæde og lethed.

~ Eckhart Tolle