» Vi må være villige til at slippe det liv vi har planlagt for at få det liv som venter os.

~Joseph Campbell